Zakładanie firmy w Anglii

Firma w anglii logo

Warunki założenia oddziału spółki w Polsce

Wymogi prawne obowiązujące obecnie jasno regulują tę kwestię. Większość firm może bez problemów być oddziałami brytyjskich spółek , wyjątek stanowią jedynie firmy , których fizyczna obecność na terenie naszego kraju nie jest wymagana. Firmy tego rodzaju świadczą usługi niematerialne czyli chociażby konsulting , doradztwo czy marketing, ponadto na tej zasadzie mogą działać sklepy internetowe.

Zakładanie firmy w anglii krok po kroku

Zakładanie firmy w Anglii jest naprawdę proste, a formalności ograniczone są do minimum. Najłatwiej rozkręcić własny biznes na Wyspach jako sole trader. Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną (sole trader) to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Jako sole trader możesz prowadzić zarówno firmę jednoosobową pracując z domu, jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników.

Liczy się forma prawna, a nie skala działania czy liczba pracowników. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie musisz z niej rezygnować w momencie, gdy zdecydujesz się na założenie swojej firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracować u kogoś i jednocześnie prowadzić własny interes, przynajmniej do czasu gdy uznasz, że twoja działalność przynosi ci wystarczające dochody i chcesz jej poświęcić więcej czasu.


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Zakładanie firmy w Anglii

Dzięki bardzo prostym czynnością mającym na celu rejestrację spółki typu limited w Wielkiej Brytanii , właściciele mogą bez jakichkolwiek przeszkód otworzyć jej oddział na terenie naszego kraju.Taki oddział staje się wtedy całkowicie odrębnym , samodzielnym podmiotem gospodarczym.

Taką formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z roku 1961 , do jej przestrzegania zobowiązały się wszystkie kraje Unii Europejskiej. Bez wątpienia ten rodzaj postępowania w biznesie staje się coraz bardziej popularny a to ze względu na wyjątkowo korzystne zasady egzystowania spółek w Wielkiej Brytanii , które wręcz zachęcają do ich zakładania.

Jest to niezwykle istotny argument , które jednoznacznie przemawia za tym by przenieść spółkę do Wielkiej Brytanii, płyną bowiem z tego rozmaite korzyści , które pozwolą nam na rozwijanie naszej działalności. Wystarczy tylko chcieć! Nie wolno dłużej zwlekać, od rozmyślania i biernej postawy nie osiągniemy tak naprawdę niczego.

Już teraz wielu naszych rodaków czerpie szereg korzyści z własnej angielskiej firmy , ciesząc się doskonałym wyborem. W obecnej dobie wychodzenia z powszechnego kryzysu , rząd brytyjskich uchwalił szereg nowych przepisów , które pozwalają na jeszcze swobodniejszy obrót gospodarczy oraz wspomagają nowych przedsiębiorców na rynku.

Rynek brytyjskich choć trudny to jest jednak bardziej chłonny od naszego, dzięki czemu stosunkowo łatwiej będzie się nam na nim utrzymać co powinno dać nam do myślenia. Nie wolno nam jednak sądzić, ze sprawa jest zupełnie prosta bowiem walka o klienta będzie w dalszym ciągu podobna, nie wolno się tym przejmować , trzeba przynajmniej spróbować.

Poniżej kilka ciekawych informacji na temat płacenia podatków w Wielkiej Brytanii
płacenie podatków w AngliiCennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Otwierając działalność w ramach samozatrudnienia musisz też zarejestrować się w brytyjskim urzędzie skarbowym HM Revenue & Customs, wypełniając formularz CWF1. Rejestracji możesz dokonać:

* listownie, przesyłając wniosek CWF1 pod adres:

National Insurance Contributions

OfficeSelf Employed Services

Application Processing Centre

Longbenton, Newcastle upon Tyne NE98 1ZZ

* osobiście, składając wniosek CWF1 w najbliższym oddziale HM Revenue and Customs,

* telefonicznie, dzwoniąc pod numer

infolinii: 0845 603 2691.

Okres rozliczenia podatkowego w Wielkiej Brytanii obejmuje czas od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego i za ten okres deklarujemy nasze dochody. Przy tym na wypełnienie brytyjskiego odpowiednika zeznania podatkowego mamy czas do stycznia (kolejnego roku), jeśli wypełniamy je on-line, lub do końca października, jeśli składamy je w urzędzie osobiście. Przykładowo za rok 2008/2009 musimy rozliczyć się do października 2009 lub stycznia 2010 r. (on-line).

W Wielkiej Brytanii mamy kilka możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Najbardziej powszechną wśród polskich emigrantów, także ze względu na niewiele formalności, jest tzw. Sole trader (firma jednoosobowa) - nie wymaga się wówczas wniesienia żadnych opłat rejestracyjnych, i choć nie dzielimy się zyskiem z partnerami, to ponosimy odpowiedzialność za straty firmy. Nasze zyski są opodatkowane jako dochód i podlegamy obowiązkowi złożenia rocznego zeznania podatkowego. Odprowadzamy także ustaloną stawkę na ubezpieczenie Class 2 lub 4 National Contributions.

 

Partnership - przy tej formie dwie lub więcej osób dzieli ryzyko, koszty i odpowiedzialność wynikającą z prowadzenia firmy, partnerzy nie mają odrębności prawnej, choć gdy jeden z nich umiera, rezygnuje lub bankrutuje, umowa musi być rozwiązana. Jest to zatem rodzaj odpowiadający naszej spółce cywilnej.

W tym wypadku każdy z partnerów rejestruje się jako samozatrudniony, dodatkowo warto spisać umowę o partnerstwie. Partnerzy muszą wypełnić roczne zeznanie podatkowe dla HM Revenue&Customs (HMRC) indywidualnie i jako firma. Każdy ma swój udział w zyskach firmy i jest opodatkowany na podstawie zysków ze swoich udziałów. Podobnie jak w poprzednim przypadku (sole trader) partnerzy podlegają obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie Class 2 lub 4. Wierzyciele mogą sobie rościć prawo do osobistych dóbr partnerów, w razie gdy ci stają się niewypłacalni.

 

Limited liability partnership - to forma prawna przedsiębiorstwa, w którym odpowiednia liczba udziałowców lub podmiotów z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli ryzyko, koszty i odpowiedzialność, a także zyski pochodzące z biznesu. Różnica polega na tym, że partnerzy odpowiadają do kwoty, którą zainwestowali w firmę, a także do wysokości świadczeń (osobistych gwarancji), które wnieśli jako kapitał do spółki. To z kolei oznacza pewną ochronę, gdyby przedsiębiorstwo miało popaść w kłopoty. Każdy z udziałowców musi zarejestrować się jako self-employed, a przynajmniej dwóch partnerów musi być wyznaczonych jako członkowie z większą odpowiedzialnością prawną. Aby zapoznać się z przepisami w tym zakresie, należy skorzystać ze strony internetowej Companies House (rodzaj naszego urzędu rejestrowego). W tym wypadku każdy z udziałowców ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego indywidualnie oraz jako firma, a dodatkowo dokumenty rachunkowe muszą być wypełnione dla Companies House wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty (formularz LLP363 do pobrania ze strony Companies House). Członkowie spółki płacą podatek i ubezpieczenie na podstawie własnych udziałów z zysków firmy.

Założenie spółki a procedury administracyjne

Istotą sprawy jest bardzo istotny fakt , mianowicie każdy zagraniczny przedsiębiorca , który zamierza otworzyć w naszym kraju oddział swojej firmy może to zrobić jednak w taki sposób nie przekraczający dotychczasowego podmiotu działalności.

Gdy wiec dotychczas sprzedawał komputery to u nas może wykonywać to samo , nie może dodatkowo sprzedawać przykładowo telefonów komórkowych. Przedsiębiorca zagraniczny na samym początku działalności oddziału musi ustanowić osobę , która będzie zarządzała oddziałem w jego imieniu. Oddział może zacząć normalnie funkcjonować dopiero gdy zostanie wpisany do krajowego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Ponadto tak jak wszystkie inne firmy w Polsce będzie on opodatkowany na tych samych zasadach , dlatego też oddział musi koniecznie uzyskać swój numer NIP oraz REGON. Procedura rejestracji wymaga wypełnienia kilku formularzy , pierwszym z nich jest wniosek rejestracyjny , która zawierać będzie wszelkie urzędowe formularze niezbędne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa. Drugim z nich jest dokument wraz ze wszystkimi danymi osób , które będą reprezentowały zagranicznego przedsiębiorcę , w grę wchodzi również ewentualny organ nadzorczy jeśli oczywiście decyzja o powołaniu takiego organu zostanie uprzednio powzięta.

Ostatni trzeci dokument- formularz zawiera dokładny opis działalności spółki i jej oddziału. Istotną sprawą do zapamiętania jest fakt iż niezależnie od przepisów Krajowego Rejestru Sądowego każdy przedsiębiorca musi koniecznie podać wszystkie dane osób , imion, nazwisk oraz adresów , które będą reprezentowały zagranicznego przedsiębiorcę, adres ten musi być adresem znajdujący się na terytorium polskim.   Do tego potrzebny jest odpowiedni akt notarialny , który poświadczał będzie podpis osoby upoważnionej do zarządzania oddziałem.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na bazie aktu założycielskiego , umowy bądź jakiegokolwiek statutu , dokument tego typu musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego , dokumenty te muszą zostać dołączone do aktu rejestrowego oddziału. Jak na polskie warunki procedury nie są zbyt skomplikowane i choć mogą zająć trochę czasu to nie powinny nastręczyć wielu problemów.


Dane Firmy:
nr. companieshouse.gov.uk: 06939750   |   nazwa: FINANCIAL REPUBLIC (UK) LTD
nr. companieshouse.gov.uk: 06375167   |   nazwa: EWA MANNO ACCOUNTING SERVICES LTD
zobacz: Case details for Financial Republic - Trade Mark nr. 2517705
zobacz: Case details for Polskie Centrum - Trade Mark nr. 2434066